Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) bjavila je natječaj ”Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije”.

Cilj natječaja je doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo te potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije.

Projektni prijedlozi trebali bi odgovoriti na barem jedan od sljedećih pet izazova:

  • smanjenje nejednakosti i osjetljivosti
  • izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva
  • poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja
  • promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija
  • promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima

Rok za podnošenje obrasca namjere za projektni prijedlog je 14. lipnja 2021. do 12:00 (ponoć) BRT.

Razdoblje trajanja projekata je od 24 do 36 mjeseci, a maksimalni iznos financiranja koji mogu prijaviti hrvatski partneri iznosi 100.000,00 EUR.

Prijedloge projekata mora podnijeti transnacionalni konzorcij sastavljen od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te mora uključivati partnere s obje strane Atlantika.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije dva dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti dokumente navedene na mrežnim stranicama HRZZ-a (natječaj, upute i dokumentacija).

Popis organizacija koje sudjeluju u natječaju, kao i dodatne informacije, dostupni su na T-AP Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR)

PRIJAVA PROJEKTA

Glavni istraživač podnosi elektroničku prijavu u ime cijelog konzorcija putem FAPESP-ovog sustava SAGe na engleskom jeziku. Hrvatski prijavitelji podliježu dodatnoj administrativnoj provjeri od strane HRZZ-a i trebaju voditi računa o uputama HRZZ-a.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekana)

U cilju uspješne prijave na Filozofskome fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis o.d. prodekana na obrascu te potpisanu dokumentaciju dostaviti prijaviteljima.

POTPORA ORGANIZACIJE  (za potpis o.d. dekana)

Molimo prijavitelje Filozofskog fakulteta da se za ispunjavanje i potpis obrasca Potpora organizacije te ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).