Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uveo je mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz ISVU sustava.
Dostupne su sljedeće vrste potvrda koje su ovjerene e-pečatom:
  1. Potvrda o upisu
  2. Potvrda o upisu s prijepisom ocjena
  3. Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu
  4. Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu

• E-potvrde se izdaju bez svrhe te se mogu višestruko koristiti.

• Za izdavanje e-potvrde student/ica ne mora fizički dolaziti na Fakultet već može predati zahtjev za izdavanje u bilo koje vrijeme putem web-sučelja ili kioska Studomata. Generirane potvrde se čuvaju najmanje 12 mjeseci u sustavu od trenutka generiranja.

E-potvrda se dostavlja studentima automatski iz sustava na njihovu službenu fakultetsku e-mail adresu (@m.ffzg.hr).

•  Mjesečno je moguće zatražiti do 5 potvrda svake od navedenih vrsta potvrde. Ukoliko student treba više primjeraka, treba se javiti Studentskoj službi.