Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. (drugi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.07. do 31.12.2021.).

Prijava se sastoji od ON-LINE prijave i slanja cjelokupne dokumentacije (1 pdf dokument: e-mailom).

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 24. svibnja 2021.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije: do 14:00 sati 24. svibnja, na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 24. svibnja, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti Pozivno pismo, a oba materijala u jednome pdf dokumentu poslati najkasnijedo 14:00 sati 24. svibnja, 2021. na: tsveljo@ffzg.hr.

Natječaj i ostale informacije.

Moguće je ostvariti prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum).

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.

Za razmjenu se mogu prijaviti djelatnici Filozofskoga fakulteta (znanstveno-nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko zvanje, asistenti i poslijedoktorandi zaposleni temeljem ugovora o radu).

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.