Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz financijsku podršku Turske agencije za suradnju i koordinaciju – TIKA obnovio je dvoranu DV koju ponajviše koristi Katedra za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. Dvorana prima do 70 osoba, a od izgradnje Fakulteta u 60-tim godinama 20. stoljeća nije renovirana te stoga nije zadovoljavala standarde i potrebe suvremene nastave i pratećih aktivnosti. Suvremenom adaptacijom dvorana je dobila moderan izgled i potrebne funkcionalnosti.

Studij turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (koji je ujedno i jedini studij turkologije u Hrvatskoj) osnovao je prof. dr. Ekrem Čaušević još 1994. godine, a svake ga godine upisuje 30 vrlo motiviranih studenata. Katedra za turkologiju je akademske godine 2019./2020. obilježila dvadeset pet godina svoga postojanja. U tom relativno kratkom razdoblju ona se razvila u respektabilan i u svjetskim razmjerima poznat turkološki centar.

Filozofski fakultet u Zagrebu njeguje dugogodišnju suradnju s Veleposlanstvom Republike Turske i Turskom agencijom za suradnju i koordinaciju – TIKA. Kruna te suradnje je obnova potrebne infrastrukture dvorane DV čije će suvremene funkcionalnosti omogućiti nastavnicima, studentima i svim ostalima koji se dvoranom služe ugodnije iskustvo studiranja. Naš je Fakultet zahvalan Turskoj agenciji za suradnju i koordinaciju – TIKA na financijskoj pomoći.” – zaključuje prof. dr. sc. Miljenko Jurković, o. d. dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Snimka otvorenja obnovljene dvorane DV koju je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obnovio
uz financijsku podršku Turske agencije za suradnju i koordinaciju