Prije prijave molimo pročitati izvorni tekst natječaja i posebne upute za prijavu za studente FFZGvažne novosti vezane su uz vrstu mobilnosti i sukladno tome financijsku potporu!

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./2022.

Prvi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. listopada 2021. – 1. ožujka 2022.

ROK ZA PRIJAVU:

  • ONLINE prijava – najkasnije do 09.09.2021. do 12,00 sati
  • SLANJE potpune dokumentacije e-mailom (erasmus-studenti@ffzg.hr) – najkasnije do 30.09.2021. do 15,00 sati  
  • (Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.)