Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je objavilo Natječaj za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini.

Cilj natječaja je pružiti financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke.

Financijska potpora dodjeljuje se organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu. Sredstva se dodjeljuju za troškove organizacije, najam dvorane i opreme, tiskanje knjige sažetaka radova i ostalih materijala te druge troškove izravno povezane s provedbom programa.

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pošalju prijavnu dokumentaciju na e-mail: projekti@ffzg.hr najkasnije do 25. kolovoza do 15 sati kako bi Ured za znanost i projekte pravovremeno osigurao potpis Uprave.

Za prijavu na Natječaj potrebno je ispuniti elektronički obrazac i priložiti ostalu dokumentaciju. Zahtjevi za financijsku potporu se podnose u tiskanome ili elektroničkome obliku.

Podaci potrebni za ispunjavanje obrasca za prijavitelje koji prijavljuju skup putem Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • Matični broj: 3254852
  • OIB: 90633715804
  • IBAN: HR1823600001101311177