Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) je objavila Natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

Ciljevi natječaja su: unapređenje međunarodne razvojno–istraživačke suradnje, uključivanje hrvatskih znanstvenika (istraživača) u zajedničke švicarsko–hrvatske istraživačke projekte, stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskoga gospodarstva i dobrobiti društva, poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih i konkurentnih znanstveno-istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom i koje mogu biti mentori nove generacije mladih istraživača, razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkoga potencijala.

Razdoblje trajanja projekata je četiri godine, a iznos financiranja od 600.000,00 do 1.500,00 ku-na po projektu, ovisno o znanstvenom području. Sredstva se dodjeljuju za troškove istraživa-nja, osoblja, opreme, diseminacije, usavršavanja i suradnje te neizravne troškove.

Rok za dostavu dokumentacije (Suglasnost za prijavu projekta, te prijavna dokumentacija) za potpis čelnika organizacije (o.d. dekana) je do rujna do 12:00 sati na: projekti@ffzg.hr.

PRIJAVA PROJEKTA

Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, HRZZ-u podnosi prijavnu dokumentaciju putem EPP sustava. Sva prijavna dokumentacija podnosi se na hrvatskome i engleskome jeziku. Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. listopada 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav.

SUGLASNOST ZA PRIJAVU PROJEKTA (za potpis o.d. prodekanice)

U cilju uspješne prijave na Filozofskom fakultetu, potrebna je Suglasnost za prijavu projekta. Stoga, ljubazno molimo prijavitelje da pošalju ispunjeni obrazac Suglasnosti u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr, a Ured za znanost i projekte će se pobrinuti za potpis te potpisane materijale dostaviti prijaviteljima ukoliko pravovremeno dostave potrebnu dokumentaciju.

POTPORA ORGANIZACIJE (za potpis o.d. dekana)

Molimo prijavitelje da ispune obrazac Potpora organizacije koji je dopunjen institucionalnim podacima te da se za potpis i ostale informacije obrate Uredu za znanost i projekte (kontakt: Sofija Stanić, projekti@ffzg.hr, 01/409-2218).

Natječaj, upute za hrvatske prijavitelje, obrasci za prijavu, pristup EPP sustavu i kontakt informacije za dodatne upite u HRZZ su dostupni na mrežnim stranicama Hrvatske zakladae za znanost.