RASPIS NATJEČAJA ZA RAD PREKO STUDENTSKOG UGOVORA: DVA (2) IZVRŠITELJA

INFORMATIVNI CENTAR FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
RASPISUJE NATJEČAJ ZA STUDENTSKI POSAO

Za zasnivanje dva (2) studentska radna odnosa na radnom mjestu – djelatnik/ca Info-centra – na dulji radni period (tijekom cijelog studija).

UVJETI

 • student/studentica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • isključivo 1., 2. ili 3. godina PREDDIPLOMSKOG studija
 • vlastiti studentski ugovor
 • odgovorna, komunikativna i strpljiva osoba

RADNO VRIJEME

 • minimalno 10 sati tjedno
 • radno vrijeme prema dogovoru s ostalim kolegama ovisno o studentskim obvezama
 • za vrijeme ispitnih rokova prilagođeno radno vrijeme
 • rad u prijepodnevnim satima, od 9.00 do 14.00 sati

RAD NA SLJEDEĆIM POSLOVIMA

 • odgovaranje na upite studenata (osobno, putem elektroničke pošte, telefonom)
 • komunikacija sa strankama u vezi s razredbenim postupkom, upisnom procedurom i sl.
 • upisi preddiplomski i diplomski
 • upisi u više godine/semestre
 • Smotra Sveučilišta, Orijentacijski tjedan i Dani otvorenih vrata

Molimo sve zainteresirane da se jave voditeljici Info-centra Tamari Mitić isključivo na e-mail tmitic@m.ffzg.hr (naslov e-maila: ‘Prijava Info-centar’) i da u e-mailu navedu sljedeće:

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • broj telefona
 • e-mail
 • godinu i semestar studija
 • studijske grupe
 • ponešto o sebi (npr. prijašnja radna iskustva, volontiranja, demonstrature, ako ih imate)

ROK PRIJAVE: 24. rujna 2021.