ODLUKA

Akademska godina 2021./2022. na Sveučilištu u Zagrebu počinje u ponedjeljak 4. listopada 2021.

Od 4. do 8. listopada 2021. u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.

U tjednu od 4. do 8. listopada 2021. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se razdoblju obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Redovita nastava za studente preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak 11. listopada 2021. prema rasporedu.

Susret članova o.d. Uprave sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se u četvrtak 7. listopada 2021. u dvorani D7 prema sljedećem rasporedu:

U 10:00 sati:

 • Odsjek za filozofiju
 • Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
  indologija
  sinologija
  japanologija
 • Odsjek za komparativnu književnost
 • Odsjek za kroatistiku
 • Odsjek za psihologiju

U 11:30 sati:

 • Odsjek za anglistiku
  engleski jezik i književnost
  švedski jezik i kultura
 • Odsjek za fonetiku
 • Odsjek za germanistiku
 • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
  bugarski jezik i književnost
  makedonski jezik i književnost
  slovenski jezik i književnost
  srpski jezik i književnost
 • Odsjek za klasičnu filologiju
  grčki jezik i književnost
  latinski jezik i književnost
 • Odsjek za povijest umjetnosti

U 13:00 sati:

 • Odsjek za arheologiju
 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
 • Odsjek za romanistiku
  francuski jezik i književnost
  portugalski jezik i književnost
  rumunjski jezik i književnost
  španjolski jezik i književnost
 • Odsjek za sociologiju
 • Odsjek za talijanistiku

U 14:00 sati:

 • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
 • Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
 • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
  ruski jezik i književnost
  ukrajinski jezik i književnost
 • Odsjek za lingvistiku
 • Odsjek za pedagogiju
 • Odsjek za povijest
 • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
  češki jezik i književnost
  poljski jezik i književnost
  slovački jezik i književnost

Napomena:

Studenti dvopredmetnih studija trebaju biti prisutni u jednom terminu sastanka po svom izboru.

Prema obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 26. kolovoza 2021. obvezni smo izvoditi nastavu u kontaktnom obliku. Nastava će se odvijati u skladu s Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-10 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022. koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio 2. rujna na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Preporuke za odrzavanje nastave na visokim ucilistima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za ak god 2021-2022.pdf (gov.hr)). Svim zaposlenicima i studentima Filozofskog fakulteta preporučamo cijepljenje radi zaštite od zaraze virusom COVID-19.

S obzirom na iznimno složen sustav studiranja na Filozofskom fakultetu, posebno zbog velikoga broja studija, nastavnika i studenata te dvopredmetnosti, očekuje se razumijevanje i suradljivost svih uključenih u nastavni proces kako bi se nastava u još jednom pandemijskom semestru mogla neometano odvijati.

Svim studentima i nastavnicima želimo lijep početak i uspješnu akademsku godinu 2021./2022.