Ove godine nema prijemnih ispita za slobodne trogodišnje studije sinologije i japanologije.

Prijave će se zaprimati od 13. do 24. rujna 2021.

Zainteresirani kandidati će trebati poslati obrazac prijave uz koji prilažu:

  • potvrdu o završetku studija ili o upisanom V. semestru
  • domovnicu i rodni list (izvornik ili presliku)
  • pismo motivacije
  • izjavu o znanju engleskog jezika
  • uplatnicu s uplaćenim troškovima prijave i upisa(u iznosu od 250,00 kn)

Dokumentacija se šalje poštom na:

Studentska služba FFZG
Odgovorna osoba: gospođa Helena Perišić
Adresa: Ul. Ivana Lučića 3, 10000, Zagreb

Pismo motivacije se šalje i dodatno na mail:

Pravo prijave za upis imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij ili su završile dvogodišnji studij te stekle višu stručnu spremu (IV. stupanj).

Školarina za prvu godinu studija iznosi 2000 kn po godini studija, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar). Na drugoj i trećoj godini studija pet najboljih studenata s odličnim uspjehom bit će oslobođeno školarine.

Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177 uz poziv na broj 1007-OIB.