S početkom nove akademske godine, podsjećamo na upute o postupanju kod sumnje na COVID-19, pozitivnog nalaza ili izrečene mjere samoizolacije:

Što učiniti ako imate simptome ili vam je izrečena mjera (samo)izolacije? (studenti)

  • Studenti sa sumnjom na zarazu COVID-19 moraju se javiti izabranom liječniku obiteljske medicine ili nadležnom liječniku školske medicine (za one koji nemaju izabranog liječnika obiteljske medicine u Zagrebu). Liječnik potom kontaktira epidemiološku službu koja izdaje rješenje o (samo)izolaciji.
  • Javiti se na e-mail adresu covid19@ffzg.hr
  • Javiti se tajništvu odsjeka.

Studenti se za sva pitanja mogu obratiti na e-mail adresu voditeljice Ureda za zaštitu zdravlja studenata Sveučilišta u Zagrebu Jasenke Jeličić, univ. mag. med. dent. spec. (jjelicic@unizg.hr).

Postupanje kod sumnje na COVID-19 ili pozitivnog nalaza (zaposlenici)

  • zaposlenici Filozofskog fakulteta koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.) ne dolaze u prostor Fakulteta već su se dužni telefonski javiti nadležnom rukovoditelju i izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa;
  • potrebno je postupiti sukladno uputama liječnika obiteljske medicine ili epidemiologa;
  • mjeru samoizolacije radi kontakta s COVID pozitivnom osobom propisuje samo nadležni epidemiolog nakon razgovora s COVID pozitivnom osobom ili liječnik obiteljske medicine, ovisno o situacijama u kojima se kontakt dogodio;
  • za sva pitanja vezana uz konkretne situacije kontakta s COVID pozitivnom osobom potrebno se obratiti obiteljskom liječniku ili epidemiologu. Kontaktni podaci se mogu pronaći i na poveznici https://www.koronavirus.hr/vazni-brojevi/56
  • o svakoj određenoj samoizolaciji ili potvrdi zaraze koronavirusom zaposlenici su dužni obavijestiti nadležnog rukovoditelja koji će tu informaciju proslijediti i na e-mail covid19@ffzg.hr radi službenog evidentiranja.

Molimo sve studente i zaposlenike Filozofskog fakulteta da se i dalje nastave odgovorno ponašati i poštivati odluke Fakulteta o obveznom nošenju maski, poštivanju protuepidemioloških mjera i ograničavanju okupljanja.

Podsjećamo da je svaku određenu samoizolaciju ili potvrdu zaraze koronavirusom potrebno javiti na adresu covid19@ffzg.hr radi službene evidencije.