Pozivaju se svi na međunarodnu konferenciju Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta koja će se održati 30. rujna i 1. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Odsjek za fonetiku i Odsjek za kroatistiku.

Međunarodna konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta

Međunarodna konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta