Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 29. rujna 2021. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2020./2021., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2021./2022. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2021. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili  najmanje 35 ECTS bodova. Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog  proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.