Mole se svi novi studenti s invaliditetom koji se još nisu javili u Ured za studente s invaliditetom, a u akademskoj godini 2021./2022. imaju potrebu za asistencijom, prilagođenim prijevozom te prilagodbom nastave ili ispitivanja da se zbog planiranja podrške čim prije obrate na e-mail: uredssi@ffzg.hr ili osobno u sobu A006 u prizemlju Fakulteta.