• Zlatna medalja za ukupni nastup Filozofskoga fakulteta

• Zlatna medalja: izv. prof. dr. sc. Marko Liker
Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO

• Srebrna medalja: izv. prof. dr. Margareta Jelić, prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak, Rachel Fasel, Fabrizio Butera
Model integracije djece izbjeglica IRCiS

• Brončana medalja: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenata

Na ovogodišnjoj 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA Filozofski se fakultet iznimno uspješno predstavio s 9 inovacija i rezultata znanstveno-istraživačkoga rada.

ARCA se održala od 14. do 16. listopada u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prikazane su brojne inovacije (200-tinjak) i nove tehnologije od industrije do svakodnevnice, koje su rezultat rada inovatora pojedinaca, istraživačkih timova iz javnoga i privatnoga sektora, akademske zajednice i znanstvenih ustanova te inovativnih i razvojnih tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu.

Direktor Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora (IFIA) Zoran Barišić ukazao je da se čovječanstvo stoljećima oslanjalo isključio na razvoj tehnoloških inovacija, ali da će inovatorska zajednica trebati uložiti dodatni napor u razvoju i vidljivosti inovativnoga potencijala rezultata društvenih i humanističkih znanosti kao odgovor na aktualne i nadolazeće izazove.

Na Filozofskome je fakultetu već formirana Radna skupina za inovacije koja aktivno, a očigledno i vrlo uspješno sudjeluje u tome procesu.

Čestitamo svim sudionicima s Filozofskoga fakulteta na medaljama ovjenčanome sudjelovanju!

Nositelj/ica: Naziv
doc. dr. sc. Gorana Bikić-Carić Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom RomCro
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Model oporavka društva tijekom i nakon pandemije koronavirusa, baza podataka ReSPoC
izv. prof. dr. sc. Renata Geld Višemodalno konstruiranje jezičnog značenja
izv. prof. dr. Margareta Jelić Model integracije djece izbjeglica IRCiS
prof. dr. sc. Miljenko Jurković Metodologija izrade virtualnog muzeja VIRMUS
doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček Argumentacijska analiza procesa i procedura u stvaranju javnih politika
izv. prof. dr. sc. Marko Liker Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO
prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović RURASL Rural 3.0 Društveno korisno učenje za ruralni razvoj
prof. dr. sc. Hrvoje Stančić TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenata