Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (prvi   krug) za a) odlaznu mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA, za mobilnost od 01.01. do 31.12.2022.

Prijava se sastoji od ON-LINE prijave i slanja cjelokupne dokumentacije (1 pdf dokument) e-mailom.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 22. studenoga, 2021.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 22. studenoga na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 22. studenoga, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti Pozivno pismo, a oba materijala u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije:  do 14:00 sati 22. studenoga na: tsveljo@ffzg.hr.

Strateški partneri:

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.