Zbog nedovoljno prijava pri inicijalnom raspisivanju natječaja, Studentski zbor FFZG-a ponovno raspisuje Natječaj za dva (2) studentska pravobranitelja/ice.

Ako se smatrate samostalnim i odgovornim u obavljanju svojih obaveza te Vam je stalo do problema s kojima se Vaše kolegice i kolege svakodnevno suočavaju, pozivamo Vas da se prijavite na ovaj Natječaj. Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima samostalnosti, povjerljivosti, objektivnosti, ravnopravnosti i transparentnosti.

Pravo prijave na natječaj imaju svi redovni studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a to mogu učiniti do petka 19. studenog 2021. u 14 sati.

Kandidature se predaju pojedinačno (ne u paru).

Prijave s popratnom dokumentacijom su: Obrazac prijave za natječaj za studentskog pravobranitelja za 2021./2022. godinu i Obrazac prijave programa za rad studentskog pravobranitelja za ak. god. 2021./2022. Ta dva dokumenta potrebno je urudžbirati u Urudžbenom uredu (D-02) na Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s naznakom Za natječaj za studentskog pravobranitelja/icu.

Pravobranitelje, sukladno Zakonu o studnentskom zboru i drugim studentskim ogranizacijama (NN 71/2007) te drugim, internim pravilima Fakulteta i Sveučilišta, bira i imenuje Studentski zbor. Pravobranitelji se biraju na mandat od godinu dana (koji nije vezan uz početak akademske godine), a za svoj rad ne primaju naknadu. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama i Facebook stranicama Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Opis obaveza Studentskog pravobranitelja nalazi se u statutu Studentskog zbora od članka 24. do članka 27. 

Za dodatne informacije možete se javiti na e-mail Studentskog zbora: szbor@ffzg.hr

Rezultati će biti obznanjeni u što skorijem roku od završetka Natječaja, ovisno o broju prijava.