Poštovane kolegice, poštovani kolege,

nadležne institucije najavile su od ponedjeljka 15. studenog obvezu kontrole ulaza u sve javne ustanove u Republici Hrvatskoj radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19.

Istovremeno, a čovjek bi očekivao da se to mora dogoditi, nadležne nam službe nisu dostavile parametre za ponašanje u različitim iznimno nam nepovoljnim okolnostima. Naime, Senat još nije donio odluku, no pojedini fakulteti sa svojim autonomnim pravom već jesu.

Da bi se izbjegle neugodne situacije pri obaveznoj kontroli 7300 studenata i 750 zaposlenika te velikog broja polaznika Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik te Centra za strane jezike pri ulasku na Filozofski fakultet, a da bi se osigurali uvjeti za temeljitiju dezinfekciju svih fakultetskih prostora i dalo svima vremena za reguliranje njihova statusa s obzirom na najnovije protuepidemiološke preporuke i odluke, u suglasju s predstavnicima Sindikata Filozofskog fakulteta kao o.d. dekana donosim sljedeću

ODLUKU

od 15. do 26. studenog 2021. sva se nastava odvija isključivo online.

Ova se odluka odnosi i na Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik i Centar za strane jezike.

S kontaktnom nastavom nastavljamo 29. studenog 2021.

Time smo, kolegice i kolege, sve potencijalno neugodne situacije iz bilo kojih razloga barem privremeno izbjegli.

Povratak kontaktnoj nastavi u tjednu od 29. studenog pa nadalje važan je zbog intenzivnih priprema za već potvrđeni posjet stručnog povjerenstva u procesu reakreditacije Filozofskog fakulteta, a zatim i zbog njihova dolaska 6. prosinca.

Tijekom dvotjedne online nastave svi sastanci odsjeka i centara kao i sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta zakazana za 17. studenog, te najvažnije u ovom razdoblju – sastanci vezani uz reakreditacijski postupak – odvijat će se uživo. Jednako tako sve službe pa i Knjižnica rade redovito.

Molim sve da budu pripravni na sve kontrole koje smo dužni provoditi, a koje nam nalažu nadležna tijela. Ujedno molim da pri ulasku u zgradu od 15. studenog svi imaju pripremljene COVID potvrde o cijepljenju, potvrdu o preboljenju i/ili pravovaljani negativni test (antigenski ili PCR, ne kućni test), a studenti i iksicu.

Fakultet će svim zaposlenicima refundirati troškove testiranja obavljenih zaključno s 28. 11. 2021.

Odlazak na cijepljenje tijekom radnog vremena smatrat će se opravdanim izostankom s posla do 28. 11. 2021.

U svim prostorima fakulteta i dalje je obvezatno nošenje maske na propisan način.

Budući da stabilizirano krećemo u novu etapu svog razvoja, molim vas da i ovaj napor koji od nas zahtijeva situacija riješimo kako dolikuje našem Filozofskom fakultetu.

o.d. dekana

prof. dr. sc. Miljenko Jurković