Pozivamo vas na tribinu ”Inovacije i transfer tehnologije u društvenom i humanističkom području”.

Tribina će se održati u srijedu 8. prosinca 2021. godine, u 12:00 sati u Dvorani 7 Filozofskoga fakulteta.

Vjerujemo da ste se u svom istraživačkom radu susretali s pitanjima zaštite intelektualnoga vlasništva, transfera tehnologije, suradnje s gospodarstvom, društvene relevantnosti svojih projekata i inovacijskog potencijala njihovih rezultata. Tribinom želimo potaknuti raspravu upravo o tim i sličnim pitanjima. Cilj nam je povećati vidljivost inovacijskog potencijala istraživanja koja se provode na našem Fakultetu i redefinirati pojam inovacije iz perspektive društvenih i humanističkih znanosti.

U organizaciju ove tribine Filozofski je fakultet uključen na temelju vrlo uspješnog nastupa na ovogodišnjoj 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA i na temelju uvrštavanja prijedloga naših znanstvenika u Katalog inovacija Sveučilišta u Zagrebu.

Na tribini će, između ostaloga, naši profesori predstaviti svoje nagrađene inovacije:

  • Zlatna medalja: prof. dr. sc. Marko Liker:

Multikanalna baza podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru KROKO

  • Srebrna medalja: dr. sc. Margareta Jelić, prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak, Rachel Fasel, Fabrizio Butera

Model integracije djece izbjeglica IRCiS

  • Brončana medalja: dr. sc. Hrvoje Stančić

TrustChain – sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno potpisanih dokumenata

Uvodno izlaganje „Akademsko poduzetništvo i zaštita intelektualnog vlasništva“ održat će izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković s Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sve plakate inovacija s ovogodišnje 19. međunarodne izložbe inovacija ARCA možete pogledati u Auli Fakulteta.

Tribina je organizirana u skladu s epidemiološkim mjerama.