Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 – Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u ak. god. 2021./2022.

Rok za prijavu: do srijede 22. prosinca 2021. do 12 sati (podne).

Erasmus+ natječaj je objavljen za aktivnosti:

  • podučavanje (za nastavno osoblje te za nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH);
  • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (za nastavno osoblje);
  • osposobljavanje (za nastavno i nenastavno osoblje).

Mobilnost je moguće ostvariti od 1. ožujka 2022. do 30. rujna 2022.

S obzirom na epidemiološke uvjete dokumentacija za potpis odgovorne osobe (dekan i prodekanica) ostavlja se u kuverti u ladici ERASMUS na stolu za primopredaju dokumentacije na ulazu u Fakultet. Na istome se mjestu ovjerena dokumentacija i preuzima za daljnji postupak prijave.

VAŽNE NAPOMENE:

  1. Na Filozofskome fakultetu se Dokaz o zaposlenju i Suglasnost izdaje kao jedan dokument
  2. Obrazac za prijavu mobilnosti.. (nastavni plan/plan rada) na Filozofskome fakultetu potpisuje prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju. (The sending institution Name of dean / vice-dean = VICE-DEAN Prof Nevena Škrbić Alempijević, PhD).

Gore navedene dokumente (pod 1. i 2.) potrebno je PRAVOVREMENO poslati u proceduru za potpis (ostaviti u ladici ERASMUS na stolu za primopredaju dokumentacije).

Pristupnici su obvezni pročitati Natječaj i Upute Sveučilišta u Zagrebu.