Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, koju je sa zadnjim izmjenama od 8. siječnja 2022. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te na temelju Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 koje je 7. listopada 2021. godine donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić donosi

ODLUKU O NAČINU ODRŽAVANJA ISPITA U ZIMSKOM ISPITNOM ROKU AK. GOD. 2021./2022.

ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

  1. Ispiti i konzultacije u zimskom ispitnom roku održavat će se kontaktno na Filozofskom fakultetu i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
  2. Za vrijeme boravka u zgradi Fakulteta obavezno je nošenje maske za lice ili medicinske maske.
  3. U iznimnim slučajevima ispiti i konzultacije mogu se održati i na daljinu ako za to postoje opravdani zdravstveni razlozi i ako su osigurani tehnički preduvjeti.
  4. O već rezerviranim prostorijama i ispitnim terminima nije potrebno obavještavati Upravu.
  5. S obzirom na iznimno složen sustav studiranja na Filozofskom fakultetu, posebno zbog velikoga broja studija, nastavnika i studenata, očekuje se razumijevanje i suradljivost svih nastavnika i studenata kako bi se ispiti mogli uspješno održati.
  6. Uprava će nastaviti pratiti sve informacije i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
  7. Ova odluka stupa na snagu odmah i primjenjuje se od dana donošenja do opoziva.