Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022 godinu.

Poziv obuhvaća aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
  • Aktivnosti Jean Monnet

Ciljevi novog Erasmus+ programa su promicati uključivanje osoba s manjim mogućnostima, zelene prakse, ekološki prihvatljive projektne aktivnosti te digitalnu transformaciju u razvoju digitalnih i inovativnih oblika učenja.

Prioriteti u području visokog obrazovanja su: jačanje strateške i strukturirane suradnje među visokim učilištima, poticanje inovativnih metoda učenja, podučavanja, izvrsnosti u podučavanju, razvoja uključivog visokog obrazovanja i jačanja digitalnih vještina te poticanje razvoja STEM kurikuluma.

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail projekti@ffzg.hr s obzirom da je za prijavu potreban i potpis rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Obrazac: Suglasnost za prijavu projekta.

KORISNE INFORMACIJE i relevantni službeni brojevi i podaci potrebni za prijavu su dostupni na mrežnoj stranici Službe za međunarodnu suradnju.

Službeni prijavitelj Erasmus+ projekata je Sveučilište u Zagrebu, nositelj Erasmus povelje (ECHE) u visokom obrazovanju i nositelj vlastitog PIC broja (Participant Identification Number). Prijavitelji mogu sudjelovati u natječaju kao koordinator ili kao partner.

Rokovi za ključne aktivnosti i aktivnosti Jean Monnet su objavljeni na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU RH).

Projekti traju od 12 do 36 mjeseci, ovisno o vrsti, aktivnostima i ciljevima.

Prijave se zaprimaju elektroničkim putem. Više o tome kako prijaviti projekt možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU.

Detaljne upute za podnošenje prijava dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+.