Katedra za češki jezik i književnost srdačno poziva na sudjelovanje na 1. međunarodnoj konferenciji mladih bohemista Bohemikon koja će se održati 13. – 14. svibnja 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Poziva se zainteresirane studente da ispune prijavnicu i prijave se s temom iz znanosti o književnosti, lingvistike, glotodidaktike, kulturologije, translatologije, povijesti ili nekom drugom temom iz područja bohemistike do 1. ožujka 2022. na bohemikon@gmail.com.

Više detalja o samoj konferenciji, kao i prijavnica, dostupni su na poveznicama:

Bohemikon – 1. međunarodna konferencija mladih bohemista

Bohemikon – 1. međunarodna konferencija mladih bohemista