Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. siječnja 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2021. godine (KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2) te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 28. veljače 2022. godine, status studenta produžava se do 30. rujna 2022. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Molbe se predaju preko aplikacije molbe.ffzg.hr