Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (drugi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.07. do 31.12. 2022.).
Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 25. travnja, 2022.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 25. travnja, 2022. na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 25. travnja, 2022., stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti cjelokupnu dokumentaciju navedenu u Natječaju, te u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije do 14:00 sati 25. travnja, 2022. na: tsveljo@ffzg.hr.

Trošak kotizacije će se refundirati do maksimalnog iznosa: 2.150,00 kn.
Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva IZLAGANJE ili POSTER PREZENTACIJU.

Doktorski studenti se obavezno u prijavi za konferenciju prijavljuju kao studenti doktorskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te u svim ostalim materijalima navode kao studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

  • Doktorski studenti zaposlenici Filozofskoga fakulteta
  • Doktorski studenti Filozofskoga fakulteta koji nisu zaposlenici Filozofskoga fakulteta

Doktorski studenti zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, a studenti Filozofskoga fakulteta prijavu šalju Filozofskome fakultetu.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.