Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (drugi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.07. do 31.12.2022.).
Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 25. travnja, 2022.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 25. travnja, 2022. na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 25. travnja, 2022., stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti Pozivno pismo, a oba materijala u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije:  do 14:00 sati 25. travnja, 2022. na: tsveljo@ffzg.hr.

Moguće je ostvariti prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum).

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.