Udruge CeliVita-Život s celijakijom provodi aktivnost izrade bezglutenskih jelovnika i njihove implementacije u studentske menze. To je dio šireg projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje u suradnji sa Studentskim centrima i studentima mijenja Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata s ciljem uvođenja novih i poboljšanja postojećih jelovnika.

Udruzi je neophodno znati točan broj studenata koji zahtijevaju zdravstveno uvjetovanu bezglutensku prehranu i njihovu raspodjelu po Studentskim centrima pa je u tu svrhu izrađen Obrazac o potrebama studenata na bezglutenskoj prehrani.

Izuzetno je važna suradnja studenta kako bi se studentskoj populaciji koja boluje od celijakije osigurali sigurno i poticajno okruženje.