Kad smo 24. veljače saznali za ratnu agresiju na Ukrajinu, Uprava Filozofskoga fakulteta – institucije na kojoj se ukrajinski jezik i književnost poučavaju više od pola stoljeća, isprva povremeno, a u zadnjih trideset godina i kontinuirano – odmah je odlučila reagirati na tu bešćutnu invaziju na način kako dolikuje najvećoj visokoškolskoj ustanovi u Hrvatskoj – humano i profesionalno te napadnutoj strani dati i moralnu podršku uz svu ostalu kao što je ponajprije zbrinjavanje i upis studenata koji su morali napustiti svoja sveučilišta.

Odlučili smo prirediti izložbu Hrvatsko-ukrajinski odnosi i paralele iz vizure Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kojom se pokazuju hrvatsko-ukrajinski odnosi i paralele u povijesti i danas, upravo iz kuta istraživanja i spoznaja zaposlenika Filozofskoga fakulteta. Naše su se slutnje kako samo izložba neće biti dovoljna za jasan prikaz kulturnih i znanstvenih veza ubrzo obistinile pa je nastala i publikacija koja prati izložbu. Objavljena u izdanju FF-pressa, publikacija obuhvaća uvodnik idejnoga pokretača i suautora izložbe prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića i niz tekstova eminentnih stručnjaka, a koji su objavljeni u opširnijoj formi od onih na izložbenim panoima.

Hrvatska i Ukrajina dijele brojne sličnosti tijekom povijesti – od ranosrednjovjekovnoga doba kad su naši preci krenuli put juga, preko srednjega i ranoga novog vijeka kad su povremeno bili pod zajedničkim vladarima ili se pak borili protiv zajedničkih neprijatelja, do modernoga i suvremenoga doba kad su se pojedini elementi postanka nacionalnih identiteta, kao i odnosa prema većima i moćnijima ispreplitali i bili vrlo slični.

Svečano otvorena u četvrtak, 28. travnja 2022., izložba pokazuje da su Hrvati i Ukrajinci bliski narodi, da nas mnogo toga povezuje, a posebno je za to zaslužna ukrajinska nacionalna manjina u Hrvatskoj. U tom je smislu važan i naš studij ukrajinskoga jezika i književnosti koji je od samoga uvođenja izazivao interes studenata te pridonosio jačanju spoznaja o suradnji i bliskosti dvaju naroda i suvremenih država tijekom povijesti i danas. Izložbom, a posebno publikacijom kao njezinim trajnim tragom, Filozofski fakultet zahvaljuje svima koji su tome doprinosili i doprinose – nastavnicima, onima koji više nisu među nama: Rajisi Trostinskoj, Jevgeniju Paščenku i Tomi Vinšćaku, i onima koji danas poučavaju ukrajinski jezik i promiču ukrajinsku kulturu u Hrvatskoj; studentima koji pozorno prate nastavu i pripremaju se da jednog dana uđu u redove prevoditelja, diplomata, poslovnih ljudi koji će razvijati naše odnose s Ukrajincima i Ukrajinom.

Izložbu i knjigu o hrvatsko-ukrajinskim odnosima i paralelama iz vizure Filozofskoga fakulteta u Zagrebu osmislili su Miljenko Jurković, Damir Agičić i Krešimir Filipec, a u njezinoj su realizaciji sudjelovali: Neven Budak, Igor Marko Gligorić, Borislav Grgin, Branimir Janković, Vjeran Kursar, Hrvoje Petrić, Marijeta Rajković Iveta, Filip Šimetin Šegvić i Nataša Štefanec. Panoe i knjigu grafički je oblikovao Boris Bui. U radu na projektu sudjelovali su Tetyana Fuderer i Maksim Kamenjecki, na čemu im zahvaljujemo.