Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nositelj provedbe nacionalnog istraživanja  EUROSTUDENT poziva studente da se uključe u najopsežnije istraživanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života studenata.

Pristup upitniku moguće je ostvariti na poveznici za web anketu koju će studenti dobiti na svoju elektroničku adresu ili izravno s mrežne stranice EUROSTUDENT.

Sudjelovanje u istraživanju u potpunosti je dobrovoljno i anonimno te je u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba /EU/2016/679).

Republika Hrvatska prvi put se uključila u međunarodno istraživanje EUROSTUDENT još 2010. godine. Provedbu istraživanja vodi Konzorcij sastavljen od sedam međunarodnih istraživačkih organizacija kojim upravlja Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), a nositelj nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Istraživanje EUROSTUDENT provodi se u većini europskih država s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, i to podataka o demografskome profilu studentskog tijela, socijalno-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost.

U istraživanju EUROSTUDENT VIII pratit će se i utjecaj pandemije na studentski standard i tijek studiranja. Svi prikupljeni podaci i analize poslužit će u razvoju politika kojima je cilj unaprijediti studentski standard i uvjete studiranja u Republici Hrvatskoj.

Svaka država sudionica imenuje svoj istraživački tim, a za Republiku Hrvatsku u postupku javne nabave izabran je istraživački tim Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Rimca, koji će provoditi istraživanje EUROSTUDENT VIII u Republici Hrvatskoj.