Podsjećamo studente da je rok za on-line prijavu radova za Rektorovu nagradu 30. lipnja 2022. do 16 sati (za kategorije a, b, c i d) odnosno 29. lipnja 2022. (za kategorije e i f).

Radovi se, s naznakom ”za Rektorovu nagradu”, do 30. lipnja 2022. do 16 sati predaju u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01) i na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.