U okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje Sveučilište u Cincinnatiju ponudilo je prihvatiti u kraći posjet nastavnike i predavače sa Sveučilišta u Zagrebu u 2023. godini. Posjet je moguće ostvariti u svrhu pokretanja novih dugoročnih suradnji ili u svrhu jačanja već postojećih.

Predloženo trajanje posjeta je od 7 do 10 dana u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. Sveučilište u Cincinnatiju pokrit će trošak povratne avionske karte i smještaja s doručkom (Sveučilište u Cincinnatiju kupuje avionske karte i osigurava smještaj (rezervacija i plaćanje smještaja); u smještaj nisu uključeni ostali obroci; prihvatni odsjek/zavod će osigurati prijevoz s aerodroma).

Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Kandidati će povratnu informaciju o rezultatima dobiti do kraja studenog.

Ovaj poziv odnosi se i na kandidate koji su ostvarili pravo na kraći posjet Sveučilištu u Cincinnatiju u 2020.