Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu poziva na simpozij Filozofija u potrazi za samom sobom, posvećen filozofijskom djelu akademika prof. emer. Branka Despota u povodu njegova 80. rođendana. Simpozij će se uz prisutnost akademika Despota održati 13. i 14. listopada u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, s početkom u 10.00 sati.

Svojim djelovanjem na Filozofskom fakultetu (1969. – 2015.) akademik Despot dao je nemjerljiv doprinos razvoju i ugledu Odsjeka za filozofiju i Filozofskog fakulteta u cjelini te je ostavio neizbrisiv trag u obrazovanju brojnih generacija studenata filozofije koji su pohađali njegova predavanja.

Izniman je doprinos akademika Despota na području povijesti filozofije. Njegova istraživanja i izvorne interpretacije odnose se ponajprije na grčku filozofiju („predsokratovci”, Platon, Aristotel, Proklo), zatim novovjekovnu filozofiju (Descartes, Spinoza) i napose klasičnu njemačku filozofiju (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), a od filozofije u drugoj polovici 19. i u 20. stoljeću posebno se je bavio Marxom, Nietzscheom, Heideggerom i Hartmannom. Zaseban dio svojih istraživanja posvetio je i filozofiji u Hrvatskoj nakon osnutka Sveučilišta u Zagrebu, točnije od druge polovice 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća.

Izvorna misao akademika Despota najjasnije izlazi na vidjelo u djelima u kojima izlaže sam pojam filozofije i povijesti filozofije, zatim mogućnost uvoda u filozofiju i filozofije uopće, razliku između istinske i metafizičke filozofije, kao i između filozofije i znanosti, te u kojima ispituje položaj, mogućnost i zadaću filozofije s obzirom na filozofijski uvid u suvremeno razdoblje svjetske povijesti i znanstveno-tehnički karakter suvremenog svijeta.

Osim knjiga i radova koje je akademik Despot objavio do 2010., u posljednjih je osam godina u nakladnom poduzeću Demetra objavljeno 25 svezaka predavanja i seminara, koje je profesor Despot održao na studiju filozofije na našem Fakultetu, ali i na drugim ustanovama i u drugim prigodama.