Dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof., potpisali su Sporazum o suradnji u svrhu inkluzivnosti i očuvanja hrvatskog kulturnog, jezičnog i nacionalnog identiteta. Potpisivanje Sporazuma rezultat je dugogodišnje suradnje dviju institucija.

Dvije institucije surađivat će u provedbi zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata, sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima, organizacijom konferencija, predavanja i izložbi, zastupljenošću u medijima Hrvatske matice iseljenika te organiziranjem istraživačkog rada, vježbi i praktičnog rada za studente Filozofskog fakulteta.

Potpisivanju Sporazuma također su nazočili u ime Filozofskog fakulteta prodekanica za nastavu i studente prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt i prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, a u ime Hrvatske matice iseljenika dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja i Marijana Žeželj, tajnica HMI-ja.