Ambulanta za školsku i sveučilišnu medicinu poziva sve studente 1. godine prijediplomskog studija koji još nisu obavili obavezni sistematski pregled, da dođu na pregled prema rednom broju u tablici u sljedećim terminima:

R. br. 001 – 064 – doći 01.06.2023. u 8.00 h
R. br. 065 – 106 – doći 01.06.2023. u 10.00 h

R. br. 107 – 165 – doći 02.06.2023. u 14.00 h
R. br. 166 – 205 – doći 02.06.2023. u 16.00 h

R. br. 206 – 246 – doći 05.06.2023. u 8.00 h
R. br. 247 – 295 – doći 05.06.2023. u 10.00 h

R. br. 296 – 332 – doći 06.06.2023. u 14.00 h
R. br. 333 – 394 – doći 06.06.2023. u 16.00 h

R. br. 395 – 441 – doći 12.06.2023 u 14.00 h
R. br. 442 – 495 – doći 12.06.2023. u 16.00 h

R. br. 496 – 531 – doći 13.06.2023. u 8.00 h
R. br. 532 – 558 – doći 13.06.2023 u 10.00 h

R. br. 559 – 600 – doći 26.06.2023. u 14.00 h
R. br. 601 – 660 – doći 26.06.2023. u 16.00 h

R. br. 661 – 707 – doći 27.06.2023. u 8.00 h
R. br. 708 – 771 – doći 27.06.2023. u 10.00h

R. br. 772 – 805 – doći 29.06.2023. u 8.00 h
R. br. 806 – 844 – doći 29.06.2023. u 10.00 h

R. br. 845 – 880 – doći 30.06.2023. u 14.00 h
R. br. 881 – do kraja – doći 30.06.2023. u 16.00 h

Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti).

Molimo studente da na pregled ponesu zdravstvenu iskaznicu te povijest bolesti (ako su bolovali).