Dana 26. svibnja 2023. završio je prvi dio Glotodidaktičkoga studentskog projekta Zagreb–Karlsruhe, u kojemu su sudjelovali studenti i studentice završne godine nastavničkoga smjera germanistike iz Zagreba i njihove kolegice, nastavničke pripravnice iz Karlsruhea (Baden-Württemberg, Njemačka). Projekt su mentorirale izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, asistentica dr. sc. Mirela Landsman Vinković, viša lektorica mr. sc. Irena Petrušić-Hluchý, prof. Kirsten Krebsbach i prof. Monika Lellé. Pokrovitelji su Projekta Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Seminar za izobrazbu i usavršavanje gimnazijskih nastavnika u Karlsruheu (Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe (Gymnasium)).

Studentski sudionici i sudionice hospitirali su i održali tandemsku nastavu u različitim osnovnim školama i gimnazijama u Zagrebu, posjetili Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula te Njemačku međunarodnu školu u Zagrebu. Posljednjega dana posjeta održano je svečano zatvaranje prvoga dijela Projekta, evaluacija projektnih aktivnosti i podjela diploma.

Cilj projekta jest uzajamno upoznavanje sustava izobrazbe nastavnika inih jezika u Njemačkoj i Hrvatskoj, temeljit uvid u hrvatski i njemački sustav obveznoga školovanja te kritički osvrt na metodičko-didaktička načela suvremene nastave inih jezika u dvjema državama.

Drugi dio Projekta održat će se od 2. do 7. srpnja 2023. u Karlsruheu. Projekt su zbog njegove posebnosti prepoznale i podržale različite hrvatske i njemačke institucije: njemački Središnji ured za školstvo u inozemstvu (ZfA), Goethe-Institut Kroatien i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD).