Studij Digitalna lingvistika novi je međunarodni združeni studij koji se od ove akademske godine počinje izvoditi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Riječ je o jednopredmetnom studiju na diplomskoj razini koji je namijenjen studentima sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem iz područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti. Osim što je riječ o prvom i jedinom studijskom programu iz ovoga područja u Hrvatskoj, njegova je posebnost u tome što u izvođenju nastave uz Sveučilište u Zagrebu sudjeluje i Sveučilište u Ljubljani te Masarykovo sveučilište u Brnu u Češkoj. To znači da studenti Digitalne lingvistike ne studiraju samo u Zagrebu, već jedan semestar pohađaju nastavu u Ljubljani ili Brnu, a završetkom studija stječu zajedničku diplomu svih triju sveučilišta. Kada je riječ o nastavi koja se izvodi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, valja istaknuti da osim stručnjaka iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti te lingvistike s matičnog fakulteta u njezinu izvođenju sudjeluju stručnjaci s drugih zagrebačkih fakulteta i instituta: Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Pravnog fakulteta te Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Digitalna lingvistika
Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: sveučilišni/a magistar/magistra digitalne lingvistike (univ. mag. dig. ling.)
Znanstveno polje: interdisciplinarne društvene znanosti
Jezik izvođenja: hrvatski, engleski
Izvoditelji: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; Masarykova univerzita (Brno, Češka); Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija)

Digitalna lingvistika je „mlado” interdisciplinarno područje koje se bavi primjenom informacijskih tehnologija u svrhu razvoja znanja i vještina potrebnih za razumijevanje, obradu i upotrebu jezičnog sadržaja u digitalnoj eri. Ovo područje povezuje znanost o jeziku i (računalnu) obradu prirodnog jezika s ciljem postizanja boljeg prepoznavanja, interpretacije i generiranja jezičnih sadržaja. Na taj način digitalni lingvisti doprinose razvoju tehnologija koje pospješuju interakciju ljudi i računalnih sustava. Budući da je riječ o širokom interdisciplinarnom području, Digitalna lingvistika je osmišljena kao modularan studijski program s velikom izbornošću, koja studentima omogućava kreiranje studija u skladu s vlastitim interesima. Studijski program uključuje teorijske i praktične kolegije, kao i projektno orijentiranu nastavu usmjerenu na zadovoljavanje stvarnih potreba lokalne zajednice te pripremu studenata za tržište rada.

Digitalni lingvisti mogu raditi u IT industriji na razvoju softverskih aplikacija i alata (npr. chatbotove, sustave za strojno prevođenje, analizu sentimenta i sl.), u digitalnom marketingu (npr. optimizacija online sadržaja za tražilice i društvene mreže), lokalizaciju i internacionalizaciju igara i tehnoloških proizvoda, ekstrakciju relevantnih informacija iz velikih skupova podataka (npr. u području digitalnih medija, financijama, tržišnim istraživanjima), znanstvenim ustanovama te ostalim područjima koja zahtijevaju njihova znanja i vještine. Završetkom studija magistri digitalne lingvistike stječu kompetencije za sudjelovanje u digitalnoj transformaciji javnog i privatnog sektora.

Studij mogu upisati svi kandidati sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem iz područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti. Kvalifikacijskog ispita nema. U slučaju da je broj kandidata veći od predviđene kvote, poredak na rang-listi temelji se na sljedećim kriterijima: prosjek ocjena na prethodno završenoj razini studija (80 %) i motivacijsko pismo dužine maksimalno jedne stranice (20 %). Pristupnici su dužni priložiti potvrdu o vladanju engleskim jezikom na razini B2. Iznimno, studenti sa završenim prijediplomskim studijem koji se izvodi na engleskom jeziku nisu dužni priložiti ovu potvrdu.

Prva generacija studenata na Sveučilištu u Zagrebu upisuje se ove jeseni.

Upisi traju od 4. do 22. rujna 2023. putem online obrasca.

Upisna kvota je 20 studenata.

Sve informacije o upisima objavljuju se na poveznici.

Studij Digitalna lingvistika

Studij Digitalna lingvistika