Prostor Kluba studenata Filozofskog fakulteta može se rezervirati ili koristiti za niz aktivnosti poput sastanaka, radionica, tribina, humanitarnih akcija, filmskih večeri, slušaone, kvizova, druženja nakon simpozija i konferencija i sl.

  • Obrazac putem kojeg možete poslati zahtjev za rezervaciju prostora KSFF-a dostupan je na poveznici Rezervacija prostora KSFF-a.
  • Dostupnost prostora KSFF-a možete pogledati na poveznici kalendara.

Za događaje/aktivnosti koji će potrajati nakon 22 sata, osim prijave putem gore navedenog obrasca, obavezno je i urudžbirati molbu prodekanu za organizaciju i razvoj prof. dr. sc. Hrvoju Stančiću. Ispunjenu opću molbu treba urudžbirati u Urudžbenom uredu (ured D01, preko puta Studentske službe) ili poslati potpisanu molbu Urudžbenom uredu kao privitak e-pošte na urudzbeni@ffzg.hr. Status molbe možete provjeriti na porti Fakulteta.

U odsustvu formalnog vodstva i volonterske baze, koordinaciju aktivnosti unutar prostora KSFF-a preuzeo je Savez studentskih udruga, a za više informacija možete se javiti Bugi Kranželić (bugavugakranzelic@gmail.com, 095 3743 491) ili Sari Jelaš (sarajelas99@gmail.com, 095 857 3783).