Pozivamo vas na gostujuće predavanje izvanredne profesorice Bojane Lobe sa Sveučilišta u Ljubljani pod naslovom “Online focus groups: Principles and practice”.

Predavanje će se održati na Filozofskom fakultetu (Ivana Lučića 3) u petak 7. lipnja u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Fakulteta (2. kat) s početkom u 17:30 sati. Predavanje organiziraju projekt Sense AGENDa pri Filozofskom fakultetu i Sekcija za kvalitativne metode istraživanja Hrvatskog sociološkog društva.

Predavanje čini završni događaj Metodološke škole “Izazovi primjene i analize fokus grupa u društvenim znanostima” te je, kao i ostatak izlaganja tog popodneva, otvoreno zainteresiranoj javnosti.

O PREDAVAČICI

Dr. Bojana Lobe is an Associate Professor at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana (UL), where she teaches a number of methodological courses (statistics, questionnaire design, qualitative methods, comparative research, digital technologies and data collection). Her research interests include online qualitative research methods, mixed methods and multimethod designs, qualitative comparative analysis, researching children’s experiences and digital technologies. She authored the book Integration of Online Research Methods and a number of articles about online qualitative methods. She is a member of the editorial board of International Journal of Multiple Research Approaches.

SAŽETAK PREDAVANJA

Online focus groups: Fundamentals of focus groups as a group-dynamic based method will be presented. Following, the speech presents how to design an online focus group, from selection, recruitment, research design issues, and number of participants to moderation issues and how to effectively prepare question guidelines for online focus group. We compare various formats of online focus groups (text based, video based) and do a hands-on exercise: conducting online focus groups.

PROGRAM METODOLOŠKE ŠKOLE OTVOREN JAVNOSTI (Konferencijska dvorana Knjižnice FFZG, 2. kat)

14:00 – 15:00 Tanja Vučković Juroš (Filozofski fakultet, Zagreb): Fokus grupe u istraživanju kontroverznih i osjetljivih tema – lekcije iz projekta Sense AGENDa
15:15 – 16:45 Okrugli stol: Izazovi fokus grupa iz perspektive početnika i iskusnih istraživača (Govornici: Amir Hodžić, Anamaria Klasić, Ivana Tutić Grokša, Jana Vukić)
16:45 – 17:30 Domjenak u Auli Knjižnice
17:30 – 19:00 Bojana Lobe (Sveučilište u Ljubljani): Online focus groups: Principles and practice