Na dvodnevnoj međunarodnoj radionici u organizaciji Europskog centra za moderne jezike (ECML-a) iz Graza i Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Vijeća Europe, 1. i 2. srpnja 2024. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održana je iznimno uspješna i posjećena radionica: Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG).

Croaticum je  ugostio stručnjake iz Hrvatske i inozemstva koji se bave poučavanjem i vrednovanjem poznavanja stranih jezika – lingviste, filologe i stručnjake iz Italije, Poljske, Kosova, Slovenije i Hrvatske (sa sveučilišta u Rijeci, Splitu i Zagrebu – profesore s Odsjeka za fonetiku, Katedre za hungarologiju, predavače Centra za strane jezike te nastavnike hrvatskog i engleskog jezika iz privatnih i državnih škola).

Voditelji radionice bili  su savjetnici iz ECML-a Rita Juknevičienė iz Litve sa Sveučilišta u Vilniusu i   Gábor Szabó iz Mađarske sa Sveučilišta u Pečuhu.

Sudionici radionice izrađivali su primjere testova za vrednovanje receptivnih i produktivnih vještina na različitim razinama prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike uključujući i  Companion Volume s razrađenim opisivačima, ovisno o svrsi testiranja. Uz kriterije važne za izradu testova, razrađivani su i kriteriji ocjenjivanja te je naglašena potreba stalnog usavršavanja u području testiranja.