Ove je akademske godine prvi puta na Filološkom fakultetu u Prištini održana nastava hrvatskog jezika i kulture koju su izvodile lektorice iz Croaticuma uz podršku Uprave Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Priča započinje u srpnju 2018. godine kada je dekanica Filološkog fakulteta Sveučilišta Hashim Prishtina u Prištini prof. dr. sc Lindita Rugova predložila suradnju Croaticumu te razgovarala s upravom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaključeno je kako postoji zajednička želja za pokretanjem lektorata hrvatskog jezika u Prištini te albanskog jezika u Zagrebu.

Ubrzo nakon, u studenome, započinje nastava hrvatskog jezika u Prištini, a na kolegij (razina 1.1.) upisuje se pedesetak studenata. Nastavu u zimskom semestru održala je dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, viša lektorica.

Nastava se održala i u ljetnom semestru kada je studentima ponuđena razina 1.2., a koju je nastavu održala dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, viša lektorica.

Ovim projektom nastoje se omogućiti studiji jezika iz okruženja, sveučilišna suradnja te dobri bilateralni odnosi dviju zemalja. Veliku podršku projektu pružilo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Prištini.