Fakultet je za potrebe studenata i zaposlenika nabavio program za provjeru izvornosti teksta PlagScan.

Upute za korištenje, poveznicu za prijavu i Pravilnik o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta.

Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.

Korištenje PlagScana obavezno je za sljedeće vrste radova:

  •  završne i diplomske radove,
  • doktorske i specijalističke radove,
  • knjige izdane u nakladi Fakulteta i
  • radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač.

Provjera ispitnih i seminarskih radova može se provesti ako to traži nositelj kolegija.