Centru za obrazovanje nastavnika izrađen je i upućen u postupak akreditacije program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (DPPMI). Riječ je o studijskome programu iz područja društvenih znanosti s predviđenim trajanjem od jedne godine, a završetkom programa stječe se ukupno 60 ECTS.

U skladu sa zakonskom odredbom o obvezi stjecanja pedagoških kompetencija (v. gore u tekstu) u okviru pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoga obrazovanja kojim se stječe 60 ECTS bodova, Centar za obrazovanje nastavnika otvorit će svoj program i širem krugu zainteresiranih nastavnika ili diplomiranih stručnjaka koji nisu slušali i položili predmete za stjecanje temeljne nastavničke kompetencije i koji su zainteresirani za pohađanje ovakvoga programa cjeloživotnog obrazovanja. Za stjecanje pedagoških kompetencija polaznici moraju obvezno odslušati i položiti kolegije: Didaktika, Metodika predmeta, Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija, tri obvezna izborna kolegija i tri izborna kolegija. Izborne kolegije polaznici mogu upisati kad žele odnosno ovisno o propisanim preduvjetima kolegija. Polaznik je ispunio sve uvjete za završetak programa kad ispuni sve programske obveze koji predviđa program dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe nastavnika (60 ECTS bodova). Nakon ispunjenja obveza predviđenih programom, polaznici dobivaju potvrdu o završetku programa i stjecanju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija. Očekujemo da će izvođenje ovoga programa započeti tijekom ljetnoga semestra ak. godine 2013/2014.