Pitanja i odgovori

Mobilnost u svrhu istraživanja – takve aktivnosti su prihvatljive te se mogu budžetirati i planirati troškovi. Hoće li će one biti realizirane zbog pandemije ovisit će o konkretnoj situaciji u trenutku putovanja i konkretnoj zemlji. Važno je pokušati izbjeći stvaranje troškova unaprijed (npr. kupovina avionskih karata ili plaćanje smještaja) znatno prije trenutka putovanja jer onda može doći do troškova koje neće biti moguće opravdati/vratiti.

Troškovi kotizacije on-line konferencija se ne mogu potraživati u ovom natječaju,  ali će se moći potraživati u posebnom natječaju za sudjelovanje na konferencijama. Dakle, svi troškovi koji se tiču konferencija se planiraju i potražuju u zasebnom natječaju, a ne ovome.

Mogu se uključiti vanjski suradnici. Honorari se za njih ne mogu potraživati, ali se mogu potraživati putni troškovi za provođenje istraživanja pod uvjetom da tim osobama FFZG ne isplaćuje nikakav honorar (po bilo kojoj osnovi).