Na skromnoj svečanosti, zbog javnozdravstvenih ograničenja, održanoj 4. prosinca Fakultet je studentima uručio Rektorove nagrade i dodijelio Nagrade Franjo Marković.

Rektorovu nagradu dodjeljuje Rektor Sveučilišta u Zagrebu, a njome se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenoga sadržaja, odnosno umjetnička ostvarenja radi poticanja znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada te promicanja studentskoga stvaralaštva. Ove godine Fakultet s ponosom broji 52 dobitnice i dobitnika Rektorove nagrade u tri kategorije: za individualni znanstveni i umjetnički rad, za timski znanstveni i umjetnički rad te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.
Posebno priznanje Sveučilišta dobila je studentica Kristina Tomić za status vrhunske tekvandoašice tijekom studiranja te za plasman na Olimpijske igre u Japanu 2021.

Nagradu Franjo Marković Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje studentima koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili zapažene znanstvene, umjetničke, stručne i sportske rezultate. Nagrada nosi ime književnika i estetičara, dr. Franje Markovića, prvoga dekana modernog Filozofskog (tada Mudroslovnog) fakulteta (1874-1875). Ove godine Fakultet je dodijelio četiri nagrade koje dijele 50 studentica i studenata, jer su sve dodijeljene iznimnim skupinama studenata.

Nagrada dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za uzoran rad dodijeljena je zaposlenicima: Mariji Brekalo, Stjepanu Jedvaju, Jasminu Klindžiću i Ani Mandić.

Posebnim priznanjem povodom 10. obljetnice djelovanja Akademskog zbora Filozofskog fakulteta Concordia discors počašćeni su dirigenti Marina Jurković, Vinko Karmelić i Lobel Filipić.

U prošloj akademskoj godini u mirovinu su otišli nastavnice i nastavnici:

 • dr. sc. Vesna Cvjetković s Odsjeka za klasičnu filologiju
 • dr. sc. Milana Černelić s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju
 • viša predavačica mr. sc. Jelka Gošnik sa Samostalne katedre za kineziologiju
 • viša lektorica mr. sc. Alica Knezović s Odsjeka za romanistiku
 • dr. sc. Vladimir Mateljan s Odsjeka za informacijske znanosti
 • dr. sc. Nenad Moačanin s Odsjeka za povijest
 • dr. sc. Jevgenij Paščenko s Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti
 • dr. sc. Mirjana Sanader s Odsjeka za arheologiju
 • viši predavač Mladen Sedar sa Samostalne katedre za kineziologiju
 • dr. sc. Tihomila Težak-Gregl s Odsjeka za arheologiju

Svojim su predanim znanstveno-nastavnim radom pridonijeli razvoju i tradiciji Fakulteta. Za svoje zasluge su od Sveučilišta primili spomen-medalje, a od Fakulteta kravatu, odnosno maramu s logom Fakulteta.

U mirovinu su otišli također djelatnice i djelatnici Fakulteta Marijan Brlek, Štefanija Ivezić, Ivan Kurjak, Melita Matulić Jeleč, Jadranka Novačko i Nevenka Trkmić. Za svoj uzoran i predan rad primili su kravatu, odnosno maramu s logom Fakulteta.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu čestita svim dobitnicama i dobitnicima nagrada i priznanja te zahvaljuje na predanom i nadahnutom radu djelatnicama i djelatnicima koji su otišli u mirovinu.

Dobitnice i dobitnici Rektorove nagrade:

 1. Za individualni znanstveni i umjetnički rad
  1. Luka Mandić za rad Testiranje utjecaja efekata metode na rezultate anketnih istraživanja
  2. Borna Treska za rad Analiza računalno posredovane komunikacije dvojezičnih govornika hrvatskoga i talijanskoga jezika
  3. Mia Marijan za rad Arheologija otoka Šćedra
  4. Marta Damjanović i Tin Rajković za rad Vizualno reprezentiranje pandemije COVID-19
  5. Petra Grizelj i Paula Mesarić za rad Senzacionalno otkriće: povijesni udžbenici kriju pretpotopne misterije! Kako povijesni udžbenici i popularni mediji utječu na percepciju kronološkog slijeda rane povijesti čovječanstva
 2. Za timski znanstveni i umjetnički rad
  1. Filip Šimunjak, Nikola Ostojčić, Karlo Rukavina, Marta Jurković, Petar Hegedić za rad Bulwark of Europe – digitalizacija habsburško-osmanske krajine
  2. Darko Vasilj, Dejana Pacina, Ana Pejić za rad Od memova do tweetova – pandemija internetskih oblika bliskih usmenoknjiževnoj poetici u kontekstu aktualne virusne pandemije
 3. Za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
  1. Ines Begčević, Bruno Bencarić, Valentina Čarapina, Greta Gombar, Iva Jerkić, Tea Jurić, Petar Koružnjak, Ana Kraljević, Sandro Krašić, Alma Krleža, Karla Lončarić, Deša Matičević, Luka Mijalković, Blanka Orhanović, Tina Rukavina, Marija Magdalena Šamal, Sara Sigur, Tina Tadić za Online platformu kako si?
  2. Ivana Car, Sandro Krašić, Goran Posavec, Tina Rukavina, Andrija Vrhovnik za Časopis studenata psihologije Psychē
  3. Petra Galović, Leopold Rupnik, Jelena Šekrst, Silvia Roberta Zaplatić, Hana Katanić, Buga Kranželić, Dora Novak, Lora Rajčić, Ivana Rogač, Franka Štrkalj, Mihaela Zajec, Ivana Završki, Marta Bužanić, Ana Marija Francetić za Web-portal posvećen vizualnoj umjetnosti i kulturi Kulturflux

Dobitnice i dobitnici Nagrade Franjo Marković

 1. Studenti diplomskog studija slovačkog jezika i književnosti (Lucija Ažić, Dora Bošković, Marta Drakula, Gabriela Hrvačić, Filip Jalšovec, Ana Kartalija, Ivan Kolar, Monika Kolić, Kristina Lovrek, Paulina Mrnarević, Sara Ponjan, Gordan Posavec, Klara Smetiško, Rea Ban Švastović, Miran Todorović i Žana Vuković) za organizaciju međunarodne slovakističke konferencije povodom 25 godina slovakistike održane u prosincu 2019. na prijedlog Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti.
 2. Redakcija časopisa studenata povijesti Pro tempore (glavna urednica Mihaela Marić, Saša Vuković kao zamjenik glavnog urednika, te urednici Petar Plastić, Matea Altić, Ivan Grkeš, Marta Janković, Mario Katić, Igor Krnjeta, urednici pripravnici Andrija Banović, Alen Obrazović i Alen Okreša) za 14. broj časopisa Pro tempore iz 2019. godine na prijedlog Odsjeka za povijest
 3. Viktorija Ćurlin, Doris Dautović, Valentina Jagetić, Šima Jelić, Dinko Kovačić, Lara Pokos, Nikola Puljić i Adrijana Puškarić za izniman angažman u terenskom etnološkom istraživanju Hrvata u Vojvodini (Republika Srbija) tijekom 2019. i 2020. godine u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja i Identiteti manjinskih kultura na prijedlog Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju.
 4. Udruženje studenata filozofije (Ana Daria Bokan, Dora Bukovac, Jan Defrančeski, Mila Erceg, Jakov Erdeljac, Marko Ferber, Luka Grgić, Nikolina Koprivnjak, Štefanija Kožić, Buga Kranželić, Josip Periša, Kristian Peter, Irena Raguž, Josip Tišlar i Matija Vigato) za značajna postignuća tijekom 2019. godine – za uredništvo novog broja časopisa Čemu, organizaciju godišnjeg simpozija Udruženja s temom „Portreti mnoštva: filozofija društvenih uređenja“ i suorganizaciju petnaeste po redu Studentske bioetičke radionice „Umjetnost i moral“ na prijedlog Odjeka za filozofiju.