Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine donijelo je sljedeću Odluku:

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije, studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi sukladno članku 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluke Fakultetskog vijeća od 16. rujna 2020. godine status studenta prestao istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, zimski semestar akademske godine 2020./2021., ne uračunava se u vrijeme trajanja studija zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zvog epidemije Covid-19.

Status redovnog studenta produžuje se do 30. rujna 2021.

Molbe se predaju isključivo preko aplikacije molbe.ffzg.hr