Otvorene su prijave za Međunarodnu ljetnu školu Sveučlišta u Grazu (Austrija), Seggau 2021: Castle in the Cloud/s. Ove se godine ljetna škola održava hibridno. Za međunarnodne studentice i studente to znači da će u radu ljete škole moću sudjelovati na daljinu (online). Studentska participacija za međunarodne polaznike stoga iznosi samo 10€.