Sveučilište u Zagrebu je objavilo NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u ZIMSKOM SEMESTRU ak.god. 2021./2022.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja te INTERNE upute Filozofskoga fakulteta za prijavu: Interne upute i dokumentacija za studente FFZG

  • Rok za prijavu: do 12:00 sati u četvrtak 25. ožujka 2021.
  • Novi rok za prijavu: do 14,00 sati u petak, 26.ožujka 2021.

S obzirom na epidemiološku situaciju, Služba za međunarodnu suradnju organizirat će on line INFO DAN povodom objavljenog Natječaja. Datum i vrijeme bit će objavljeni na mrežnoj stranici Službe za međunarodnu suradnju.

Sve upite studenti mogu poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr

U skladu sa trenutno važećim preporukama za smanjenje socijalnih kontakata uslijed pandemije Covid-19, Služba za međunarodnu suradnju sve konzultacije održava isključivo putem emaila.

Mole se studenti da koriste email adresu koja se sastoji od njihova imena i prezimena, po mogućnosti adresu koju su dobili na ffzg poslužitelju. Ovakva email adresa znatno olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.