Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na temelju Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, koju je 26. svibnja 2021. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Jurković donosi

ODLUKU O NAČINU ODRŽAVANJA ISPITA U LJETNOM ISPITNOM ROKU
AK. GOD. 2020./2021. ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

  1. Ispiti i konzultacije održavat će se kontaktno na Filozofskom fakultetu i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
  2. U iznimnim slučajevima ispiti i konzultacije mogu se održati i na daljinu ako za to postoje opravdani zdravstveni razlozi i ako su osigurani tehnički preduvjeti.
  3. O već rezerviranim prostorijama i ispitnim terminima nije potrebno obavještavati Upravu.
  4. S obzirom na iznimno složen sustav studiranja na Filozofskom fakultetu, posebno zbog velikoga broja studija, nastavnika i studenata, očekuje se razumijevanje i suradljivost svih nastavnika i studenata kako bi se ispiti mogli uspješno održati.
  5. Uprava će nastaviti pratiti sve informacije i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
  6. Ova odluka stupa na snagu odmah i primjenjuje se od dana donošenja do opoziva.