Potvrde i prijepise ocjena više ne izdaje Studentska služba budući da ih studenti sada mogu zatražiti putem web-sučelja ili kioska Studomata.

Zatraženi dokumenti dolazit će isključivo na studentov službeni fakultetski e-mail @m.ffzg.hr.

Ako nemate otvoren fakultetski e-mail potrebno je javiti se Službi za informatiku na e-mail racuni@ffzg.hr.