Centar za ženske studije Zagreb u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjelom za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever objavljuje Poziv na znanstveno-književni skup s međunarodnim sudjelovanjem.

Ovogodišnja tema skupa je ”Obrazovanje i rod: od emancipacije do komodifikacije”, a skup će se održati 26. i 27. studenog 2021. u Zagrebu, u prostorijama Centra za ženske studije/Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke, na Dolcu 8.

Rok za prijavu je 15. rujna 2021.